Witamy w serwisie internetowym

Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna

 

AP

BIP 

us

 

Adres urzędu:

53-238 Wrocław Ul. Ostrowskiego 5

 

 

 

Godziny pracy urzędu:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530
w środy:od 730 do 1800

 

Telefony:

Centrala: 071-79-77-300

Fax: 071-79-75-603

e-mail: us0224@ds.mofnet.gov.pl

 

AGENCYJNY PUNKT KASOWY działający na terenie siedziby Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna czynny w godzinach: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 15.30, w środy od 8.00 do 16.00

 

 

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

Odpowiedzi ekspertów na wszystkie pytania z zakresu podatków!

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

0801 055 055

Z tel. komórkowego (22) 330 0330

 

 

pfr

 

 

 

 

aktualności

27.04.2015

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna uprzejmie informuje, że w ramach tegorocznej AKCJI PIT za 2014 r., w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna  pracuje w wydłużonych godzinach pracy, tj. od 7.30 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

23.02.2015

Zbliża się termin składania deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-R do urzędów skarbowych więcej...

 

19.11.2014

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych. więcej...

 

10.07.2014

KOMUNIKAT

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

  • gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    • ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    • z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  • weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

03.06.2014

Przypominamy - wpis do CENTRALNEJ EWIDENCJI i INFORMACJI o DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –CEIDG - wolny od opłat!

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna informuje i zaleca ostrożność wobec stale pojawiających się ofert odpłatnych wpisów do rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672 j.t. ) wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są wolne od opłat. Wobec czego wszelkie wezwania z firm komercyjnych do uiszczenia opłat za wpis do CEIDG nie mają związku z prowadzonym pod tą nazwą przez Ministra Gospodarki publicznym rejestrem przedsiębiorców i dotyczą prywatnych baz danych o przedsiębiorcach administrowanych przez te podmioty.

 

09.05.2014

Ponad 5 mln deklaracji PIT przez Internet więcej...

 

05.05.2014

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany. Broszura jest dostępna na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty (link: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty ) oraz VAT/Broszury informacyjne (link: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne ).

 

10.01.2014

Rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT więcej...

 

25.09.2013

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna uprzejmie informuje, że Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi więcej...

 

08.08.2013Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna przypomina o obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej więcej...