Witamy w serwisie internetowym

Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna

 

AP

BIP 

us

 

Adres urzędu:

53-238 Wrocław Ul. Ostrowskiego 5

NIP: 896-10-02-174

Regon: 930525719

 

Godziny pracy urzędu:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530
w środy:od 730 do 1800

 

Telefony:

Centrala: 071-79-77-300

Fax: 071-79-75-603

e-mail: us0224@ds.mofnet.gov.pl

 

AGENCYJNY PUNKT KASOWY działający na terenie siedziby Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna czynny w godzinach: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 15.30, w środy od 8.00 do 16.00

 

 

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

Odpowiedzi ekspertów na wszystkie pytania z zakresu podatków!

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

0801 055 055

Z tel. komórkowego (22) 330 0330

 

paragon

 

 

 

 

 

płatnik

  

 

aktualności

10.12.2014

Zaproszenie

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna serdecznie zaprasza na szkolenie, którego przedmiotem będzie prezentacja zasad składania deklaracji drogą elektroniczną.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 r., o godzinie 10, w siedzibie tutejszego urzędu w sali 101B.

Wszystkich zainteresowanych tą łatwą i wygodną formą złożenia zeznań i innych deklaracji serdecznie zapraszamy.

 

26.11.2014

KOMUNIKAT!

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna informuje, iż w dniach 24 oraz 31 grudnia 2014 r.  Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 a nie jak w każdą środę od 7.30 do 18.00

Środowy  dyżur zostaje  przeniesiony  na poniedziałek w  dniach  22 i 29 grudnia 2014 r.

Urząd w tych dniach będzie pracował od 7.30 do 18.00.

 

19.11.2014

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych. więcej...

 

10.07.2014

KOMUNIKAT

 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

  • gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    • ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    • z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  • weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

03.06.2014

Przypominamy - wpis do CENTRALNEJ EWIDENCJI i INFORMACJI o DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –CEIDG - wolny od opłat!

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna informuje i zaleca ostrożność wobec stale pojawiających się ofert odpłatnych wpisów do rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672 j.t. ) wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są wolne od opłat. Wobec czego wszelkie wezwania z firm komercyjnych do uiszczenia opłat za wpis do CEIDG nie mają związku z prowadzonym pod tą nazwą przez Ministra Gospodarki publicznym rejestrem przedsiębiorców i dotyczą prywatnych baz danych o przedsiębiorcach administrowanych przez te podmioty.

 

09.05.2014

Ponad 5 mln deklaracji PIT przez Internet więcej...

 

05.05.2014

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany. Broszura jest dostępna na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty (link: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty ) oraz VAT/Broszury informacyjne (link: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne ).

 

28.02.2014

W związku z trwającym okresem składania do urzędów skarbowych zeznań podatkowych za 2013 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna pragnie zachęcić podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do złożenia zeznania PIT za pośrednictwem Internetu - bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie możliwe jest złożenie zeznań: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami. więcej...

 

28.02.2014

Ruszyła ogólnopolska akcja Szybki PIT dotycząca składania rocznych zeznań podatkowych za 2013 r. więcej...

 

24.01.2014

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna zachęca płatników do składania PIT-11 przez Internet więcej...

 

13.01.2014

Komunikat. 1 stycznia 2014 r. rozpoczął się okres składania rozliczeń podatkowych za 2013 r. więcej...

 

13.01.2014

Komunikat. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna zwraca się z prośbą do podatników i płatników, aby przed złożeniem w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna zeznań podatkowych za 2013 r., tj.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz deklaracji podatkowych, tj.: PIT-4R, PIT-8AR, uzgadniali z Działem Rachunkowości Podatkowej tut. urzędu kwoty wpłaconych w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy, podlegających wykazaniu w składanych dokumentach więcej...

 

13.01.2014

Komunikat. W związku z dużą ilością dokumentów napływających do Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna, w tym związanych z obowiązkowym składaniem do urzędu skarbowego zeznań i deklaracji podatkowych za 2013 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna zwraca się z prośbą do podatników (płatników), aby w składanych dokumentach (pismach, deklaracjach, zeznaniach) podawali dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem ( np. telefon, e-mail). więcej...

 

10.01.2014

Rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT więcej...

 

25.09.2013

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna uprzejmie informuje, że Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi więcej...

 

08.08.2013Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna przypomina o obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej więcej...