Zaświadczenia o niezaleganiu

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Podatnik przygotowuje wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu podając zakres żądania oraz wskazując interes prawny, tzn. komu zaświadczenie zostanie przedłożone np. bank, przetarg.

 

Opłata skarbowa

 

Od dnia 01.01.2007 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 póz. 1635). Zgodnie z nią Podatnicy nie mają obowiązku opłaty za czynności dokonywane przez organ podatkowy za pomocą znaków skarbowych. W chwili obecnej opłaty takiej można dokonać:

 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Wrocławia numer: BZ WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu nr 03 10902398 0000000608003288 (forma bezgotówkowa);
 • w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia:
  • przy ul. Plac Nowy Targ 1/8 w pon., wt, czw. i pt, czynnej od godz. 8.00 zł do godz. 15.15 w śr. od godz. 8.00 do godz. 17.15
  • przy ul. G. Zapolskiei 2/4 w pon., wt, czw. i pt., czynnej od godz. 8.00 zł do godz. 15.15 w śr. od godz. 8.00 do godz. 17.15
  • przy ul. Kotlarskiej 41 w pon., wt., czw. i pt., czynnej od godz. 8.00 zł do godz. 15.15 w śr. od godz. 8.00 do godz. 17.15
  • przy ul. Kromera 44 w pon., wt., czw. i pt, czynnej od godz. 8.00 zł do godz. 15.15 w śr. od godz. 8.00 do godz. 17.15
  • przy ul. Karkonoskiej 45 od pon. do pt., czynnej od godz. 8.15 zł do godz. 14.30

Opłata skarbowa wynosi 21,00 zł za każdy egzemplarz.

 

Sposób złożenia wniosku

 

Wniosek składać można osobiście lub przesłać pocztą.

 

Termin

 

Termin wydania zaświadczenia wynosi do 7 dni.

 

Odbiór zaświadczenia

 

Zaświadczenie odbiera się osobiście za okazaniem dokumentu, stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Zaświadczenie może odebrać pełnomocnik bądź osoba z upoważnienia wnioskodawcy. Do upoważnienia obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł.