Wykaz telefonów kontaktowych w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna

 

Aktualny, szczegółowy wykaz telefonów Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna...

 

Weryfikacja wpłat dot. zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych...

 

 

Podatnicy mogą także uzyskać informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez połączenie telefoniczne do Infolinii KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ:

  • dzwoniąc z tel. stacjonarnego: 801 055 055
  • dzwoniąc z tel. komórkowego: (22) 330 03 30
  • dzwoniąc z zagranicy: + 48 22 330 03 30

Krajowa Informacja Podatkowa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00

Składanie deklaracji drogą elektroniczną: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 

Udzielane informacje dotyczą między innymi: 

  • kryteriów podziału podatników zobowiązanych do składania zeznań na kategorie w zależności od rodzaju formularza zeznania rocznego,
  • wyboru odpowiedniego formularza zeznania rocznego oraz załączników,
  • tytułów uprawniających do odliczeń od dochodu oraz od podatku,
  • dokumentów uprawniających do dokonania odliczeń,
  • sposobu wypełniania formularza zeznania rocznego,
  • terminów i sposobu złożenia zeznania rocznego, dokonania wpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku,
  • konsekwencji wiążących się z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem zeznania rocznego lub nieterminowym dokonaniem wpłaty podatku.