Informacji telefonicznych dot. zeznań podatkowych za 2014 r. składanych przez podatników dokonujących rozliczeń podatkowych w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów.

 

Obsługa podatników wg pierwszej litery nazwiska:

 • (71) 79 77 304 – „P”, „R”, „B”, „C”, „Ć”
 • (71) 79 77 306 – „A”, „G”, „Ł”, „O”, „U”, „W”, „D”
 • (71) 79 77 317 – „L”, „M”, „S”, „Ś”, „N”, „T”, „V”, „ X”, „Y”, „Z”, „Ź”, „Ż”
 • (71) 79 75 605 – „K”, „E”, „F”, „H”, „I”, „J”

Informacja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (informacja czynna do 30.04.2015 r.)

 

Podatnicy mogą także uzyskać informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez połączenie telefoniczne do Infolinii KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ:

 • dzwoniąc z tel. stacjonarnego: 801 055 055
 • dzwoniąc z tel. komórkowego: (22) 330 03 30
 • dzwoniąc z zagranicy: + 48 22 330 03 30

Krajowa Informacja Podatkowa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00

Składanie deklaracji drogą elektroniczną: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

 

Udzielane informacje dotyczą między innymi: 

 • kryteriów podziału podatników zobowiązanych do składania zeznań na kategorie w zależności od rodzaju formularza zeznania rocznego,
 • wyboru odpowiedniego formularza zeznania rocznego oraz załączników,
 • tytułów uprawniających do odliczeń od dochodu oraz od podatku,
 • dokumentów uprawniających do dokonania odliczeń,
 • sposobu wypełniania formularza zeznania rocznego,
 • terminów i sposobu złożenia zeznania rocznego, dokonania wpłaty podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku,
 • konsekwencji wiążących się z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem zeznania rocznego lub nieterminowym dokonaniem wpłaty podatku.

 

Wykaz telefonów kontaktowych w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna

 

Aktualny, szczegółowy wykaz telefonów Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna...